بایگانی‌های ۲۲ گولان معطر کردستان - پایگاه خبری شهید یاران
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

سالروز ۲۲گولان معطر کردستان: تمام دنیا ۸ روز کردستان را جور دیگری دیدند/ گولان معطر خاطره ای زیبا در ذهن کردستانیها و تیر خلاص بر افکار دشمنان کردهای (سنه) کردستان۳۱سال آبستن طئنه های ریز ودرشت دشمنانی بودند که از طریق افکار منفی فرهنگی و رسانه ها به آنها الحاق میشد و سرانجام در بهار ۸۸ […]