بایگانی‌های «کارگزاری دی» - پایگاه خبری شهید یاران
بانک دی ؛ ۱۸ آذر ۱۴۰۲

بانک دی ؛

بانک دی با فروش «گروه مالی و اقتصادی» و «کارگزاری دی» چقدر سود می‌کند؟ بانک دی آگهی مزایده فروش «گروه مالی و اقتصادی» و «کارگزاری بانک دی» را منتشر کرد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، بهای تمام شده کارگزاری بانک دی در دفاتر بانک دی ۲۴۲ میلیارد تومان است که در آگهی اخیر فروش […]