بایگانی‌های نیم سکه - پایگاه خبری شهید یاران
قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۵ مرداد ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

قیمت طلا، سکه و ارز امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۵

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۰۴ تیر ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

یک شنبه ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،قیمت دلار ۵۰۸,۶۱۰قیمت یورو ۵۵۶,۹۰۰قیمت سکه امامی ۲۹۴,۳۸۰,۰۰۰قیمت سکه بهار آزادی ۲۵۸,۹۸۰,۰۰۰قیمت نیم سکه ۱۵۸,۷۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ مثقال ۱۰۵,۲۷۰,۰۰۰قیمت طلا/ ۱۸ عیار ۲۴,۲۹۶,۰۰۰

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۰۳ تیر ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

شنبه ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،قیمت دلار ۴۹۷,۱۳۰قیمت یورو ۵۴۵,۶۸۰قیمت سکه امامی ۲۸۵,۸۱۰,۰۰۰قیمت سکه بهار آزادی ۲۵۴,۹۳۰,۰۰۰قیمت نیم سکه ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ مثقال ۱۰۱,۲۱۰,۰۰۰قیمت طلا/ ۱۸ عیار ۲۳,۳۵۲,۰۰۰

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۷ خرداد ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،قیمت دلار ۴۸۸,۱۰۰قیمت یورو ۵۳۱,۸۶۰قیمت سکه امامی ۲۸۶,۳۰۰,۰۰قیمت سکه بهار آزادی ۲۴۸,۸۱۰,۰۰۰قیمت نیم سکه ۱۵۴,۷۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ مثقال ۹۹,۹۲۰,۰۰۰قیمت طلا/ ۱۸ عیار ۲۳,۰۷۷,۰۰۰

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۴ خرداد ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،قیمت دلار ۴۹۸,۸۱۰قیمت یورو ۵۳۸,۷۴۰قیمت سکه امامی ۲۸۷,۹۱۰,۰۰۰قیمت سکه بهار آزادی ۲۵۲,۰۱۰,۰۰۰قیمت نیم سکه ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ مثقال ۱۰۱,۶۵۰,۰۰۰قیمت طلا/ ۱۸ عیار ۲۳,۴۶۵,۰۰۰

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۱ خرداد ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،قیمت دلار ۴۹۳,۳۹۰قیمت یورو ۵۳۰,۶۵۰قیمت سکه امامی ۲۸۳,۹۶۰,۰۰۰قیمت سکه بهار آزادی ۲۵۱,۹۴۰,۰۰۰قیمت نیم سکه ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ مثقال ۱۰۰,۴۱۰,۰۰۰قیمت طلا/ ۱۸ عیار ۲۳,۱۸۸,۰۰۰

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۸ خرداد ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،قیمت دلار ۴۹۴,۳۹۰قیمت یورو ۵۳۱,۱۷۰قیمت سکه امامی ۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰قیمت سکه بهار آزادی ۲۶۲,۰۱۰,۰۰۰قیمت نیم سکه ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ مثقال ۱۰۳,۳۹۰,۰۰۰قیمت طلا/ ۱۸ عیار ۲۳,۸۶۹,۰۰۰

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

سه شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،قیمت دلار ۵۰۶,۴۹۰قیمت یورو ۵۴۴,۴۷۰قیمت سکه امامی ۳۰۳,۰۱۰,۰۰۰قیمت سکه بهار آزادی ۲۷۱,۹۱۰,۰۰۰قیمت نیم سکه ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ مثقال ۱۰۶,۷۱۰,۰۰۰قیمت طلا/ ۱۸ عیار ۲۶,۶۴۷,۰۰۰

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،قیمت دلار ۵۱۰,۹۸۰قیمت یورو ۵۴۹,۸۰۰قیمت سکه امامی ۳۰۵,۸۸۰,۰۰۰قیمت سکه بهار آزادی ۲۷۲,۸۷۰,۰۰۰قیمت نیم سکه ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ مثقال ۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ ۱۸ عیار ۲۵,۰۴۰,۰۰۰

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،قیمت دلار ۵۰۸,۳۴۰قیمت یورو ۵۴۲,۴۱۰قیمت سکه امامی ۳۰۲,۹۷۰,۰۰۰قیمت سکه بهار آزادی ۲۶۹,۹۵۰,۰۰۰قیمت نیم سکه ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ مثقال ۱۰۸,۱۱۰,۰۰۰قیمت طلا/ ۱۸ عیار ۲۴,۹۵۰,۰۰۰