بایگانی‌های قیمت یورو - پایگاه خبری شهید یاران
قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،قیمت دلار ۵۱۲,۵۲۰قیمت یورو ۵۵۰,۷۹۰قیمت سکه امامی ۳۰۶,۹۷۰,۰۰۰قیمت سکه بهار آزادی ۲۷۳,۰۱۰,۰۰۰قیمت نیم سکه ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ مثقال ۱۰۸,۱۴۰,۰۰۰قیمت طلا/ ۱۸ عیار ۲۴,۹۵۷,۰۰۰

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۰۹ خرداد ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

سه شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،قیمت دلار ۵۱۷,۱۷۰قیمت یورو ۵۵۵,۰۶۰قیمت سکه امامی ۳۱۰,۸۷۰,۰۰۰قیمت سکه بهار آزادی ۲۷۶,۹۰۰,۰۰۰قیمت نیم سکه ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ مثقال ۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ ۱۸ عیار ۲۴,۲۶۸,۰۰۰

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۰۸ خرداد ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،قیمت دلار ۵۱۵,۱۲۰قیمت یورو ۵۵۲,۹۲۰قیمت سکه امامی ۳۰۴,۹۲۰,۰۰۰قیمت سکه بهار آزادی ۲۷۲,۰۱۰,۰۰۰قیمت نیم سکه ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ مثقال ۱۰۸,۱۶۰,۰۰۰قیمت طلا/ ۱۸ عیار ۲۴,۹۵۹,۰۰۰

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۰۷ خرداد ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،قیمت دلار ۵۱۷,۸۵۰قیمت یورو ۵۵۸,۰۷۰قیمت سکه امامی ۳۰۹,۵۱۰,۰۰۰قیمت سکه بهار آزادی ۲۷۵,۹۹۰,۰۰۰قیمت نیم سکه ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ مثقال ۱۰۹,۳۱۰,۰۰۰قیمت طلا/ ۱۸ عیار ۲۵,۲۳۶,۰۰۰

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۰۶ خرداد ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،قیمت دلار ۵۱۴,۳۲۰قیمت یورو ۵۵۴,۳۹۰قیمت سکه امامی ۳۱۴,۰۱۰,۰۰۰قیمت سکه بهار آزادی ۲۷۷,۹۲۰,۰۰۰قیمت نیم سکه ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ مثقال ۱۰۹,۴۴۰,۰۰۰قیمت طلا/ ۱۸ عیار ۲۵,۲۷۱,۰۰۰

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۰۳ خرداد ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،قیمت دلار ۵۲۰,۴۸۰قیمت یورو ۵۶۳,۱۲۰قیمت سکه امامی ۳۲۰,۰۱۰,۰۰۰قیمت سکه بهار آزادی ۲۸۲,۰۱۰,۰۰۰قیمت نیم سکه ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ مثقال ۱۱۱,۰۹۰,۰۰۰قیمت طلا/ ۱۸ عیار ۲۵,۶۳۳,۰۰۰

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۰۲ خرداد ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

سه شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،قیمت دلار ۵۲۱,۳۶۰قیمت یورو ۵۶۵,۸۴۰قیمت سکه امامی ۳۲۱,۸۳۰,۰۰۰قیمت سکه بهار آزادی ۲۸۲,۰۱۰,۰۰۰قیمت نیم سکه ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ مثقال ۱۱۱,۶۶۰,۰۰۰قیمت طلا/ ۱۸ عیار ۲۵,۷۷۴,۰۰۰

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۰۱ خرداد ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،قیمت دلار ۵۱۷,۴۸۰قیمت یورو ۵۶۰,۶۲۰قیمت سکه امامی ۳۱۷,۰۱۰,۰۰۰قیمت سکه بهار آزادی ۲۷۸,۹۶۰,۰۰۰قیمت نیم سکه ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ مثقال ۱۱۱,۰۹۰,۰۰۰قیمت طلا/ ۱۸ عیار ۲۵,۶۴۲,۰۰۰

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،قیمت دلار ۵۱۳,۵۳۰قیمت یورو ۵۵۶,۳۶۰قیمت سکه امامی ۳۰۷,۰۱۰,۰۰۰قیمت سکه بهار آزادی ۲۷۱,۸۲۰,۰۰۰قیمت نیم سکه ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ مثقال ۱۱۰,۵۴۰,۰۰۰قیمت طلا/ ۱۸ عیار ۲۵,۵۱۸,۰۰۰

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

شنبه ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،قیمت دلار ۵۱۰,۹۸۰قیمت یورو ۵۵۲,۳۷۰قیمت سکه امامی ۳۰۳,۸۷۰,۰۰۰قیمت سکه بهار آزادی ۲۶۹,۹۷۰,۰۰۰قیمت نیم سکه ۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ مثقال ۱۰۸,۲۸۰,۰۰۰قیمت طلا/ ۱۸ عیار ۲۴,۹۹۸,۰۰۰