بایگانی‌های قیمت نیم سکه - پایگاه خبری شهید یاران
قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۰۶ خرداد ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،قیمت دلار ۵۱۴,۳۲۰قیمت یورو ۵۵۴,۳۹۰قیمت سکه امامی ۳۱۴,۰۱۰,۰۰۰قیمت سکه بهار آزادی ۲۷۷,۹۲۰,۰۰۰قیمت نیم سکه ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ مثقال ۱۰۹,۴۴۰,۰۰۰قیمت طلا/ ۱۸ عیار ۲۵,۲۷۱,۰۰۰

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۰۳ خرداد ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،قیمت دلار ۵۲۰,۴۸۰قیمت یورو ۵۶۳,۱۲۰قیمت سکه امامی ۳۲۰,۰۱۰,۰۰۰قیمت سکه بهار آزادی ۲۸۲,۰۱۰,۰۰۰قیمت نیم سکه ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ مثقال ۱۱۱,۰۹۰,۰۰۰قیمت طلا/ ۱۸ عیار ۲۵,۶۳۳,۰۰۰

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۰۲ خرداد ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

سه شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،قیمت دلار ۵۲۱,۳۶۰قیمت یورو ۵۶۵,۸۴۰قیمت سکه امامی ۳۲۱,۸۳۰,۰۰۰قیمت سکه بهار آزادی ۲۸۲,۰۱۰,۰۰۰قیمت نیم سکه ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ مثقال ۱۱۱,۶۶۰,۰۰۰قیمت طلا/ ۱۸ عیار ۲۵,۷۷۴,۰۰۰

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،قیمت دلار ۵۱۳,۵۳۰قیمت یورو ۵۵۶,۳۶۰قیمت سکه امامی ۳۰۷,۰۱۰,۰۰۰قیمت سکه بهار آزادی ۲۷۱,۸۲۰,۰۰۰قیمت نیم سکه ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ مثقال ۱۱۰,۵۴۰,۰۰۰قیمت طلا/ ۱۸ عیار ۲۵,۵۱۸,۰۰۰

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

شنبه ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،قیمت دلار ۵۱۰,۹۸۰قیمت یورو ۵۵۲,۳۷۰قیمت سکه امامی ۳۰۳,۸۷۰,۰۰۰قیمت سکه بهار آزادی ۲۶۹,۹۷۰,۰۰۰قیمت نیم سکه ۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ مثقال ۱۰۸,۲۸۰,۰۰۰قیمت طلا/ ۱۸ عیار ۲۴,۹۹۸,۰۰۰

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

سه شنبه ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،قیمت دلار ۵۲۰,۰۵۰قیمت یورو ۵۶۶,۷۱۰قیمت سکه امامی ۳۱۳,۰۱۰,۰۰۰قیمت سکه بهار آزادی ۲۷۶,۸۳۰,۰۰۰قیمت نیم سکه ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ مثقال ۱۱۲,۱۸۰,۰۰۰قیمت طلا/ ۱۸ عیار ۲۵,۸۹۴,۰۰۰

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

پنج شنبه ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،قیمت دلار ۵۲۹,۵۱۰قیمت یورو ۵۸۰,۷۷۰قیمت سکه امامی ۳۲۲,۸۶۰,۰۰۰قیمت سکه بهار آزادی ۲۸۲,۹۴۰,۰۰۰قیمت نیم سکه ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ مثقال ۱۱۴,۹۱۰,۰۰۰قیمت طلا/ ۱۸ عیار ۲۶,۵۲۲,۰۰۰

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،قیمت دلار ۵۳۱,۸۴۰قیمت یورو ۵۸۲,۷۶۰قیمت سکه امامی ۳۲۷,۰۱۰,۰۰۰قیمت سکه بهار آزادی ۲۸۶,۹۷۰,۰۰۰قیمت نیم سکه ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ مثقال ۱۱۴,۴۲۰,۰۰۰قیمت طلا/ ۱۸ عیار ۲۶,۴۰۹,۰۰۰

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

سه شنبه ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،قیمت دلار ۵۳۴,۰۴۰قیمت یورو ۵۹۲,۰۳۰قیمت سکه امامی ۳۲۹,۰۱۰,۰۰۰قیمت سکه بهار آزادی ۲۸۹,۰۱۰,۰۰۰قیمت نیم سکه ۱۸۹,۲۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ مثقال ۱۱۵,۱۸۰,۰۰۰قیمت طلا/ ۱۸ عیار ۲۶,۵۸۷,۰۰۰

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

یک شنبه ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،قیمت دلار ۵۲۷,۳۷۰قیمت یورو ۵۸۹,۰۴۰قیمت سکه امامی ۳۲۹,۰۱۰,۰۰۰قیمت سکه بهار آزادی ۲۹۳,۰۱۰,۰۰۰قیمت نیم سکه ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ مثقال ۱۱۴,۸۵۰,۰۰۰قیمت طلا/ ۱۸ عیار ۲۶,۵۱۵,۰۰۰