بایگانی‌های شهروندی - پایگاه خبری شهید یاران
مدیر مرکز ترویج حقوق شهروندی استان اصفهان ۳۱ تیر ۱۴۰۰

مدیر مرکز ترویج حقوق شهروندی استان اصفهان

حمداالله انتخابات داخلی شورای اسلامی شهر اصفهان برگزار شد و تقریبا مسئولیت های شورای اسلامی شهر اصفهان به اشخاص متخصص در همان رشته سپرده شد ...