بایگانی‌های سکه - پایگاه خبری شهید یاران
قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،قیمت دلار ۵۱۲,۵۲۰قیمت یورو ۵۵۰,۷۹۰قیمت سکه امامی ۳۰۶,۹۷۰,۰۰۰قیمت سکه بهار آزادی ۲۷۳,۰۱۰,۰۰۰قیمت نیم سکه ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ مثقال ۱۰۸,۱۴۰,۰۰۰قیمت طلا/ ۱۸ عیار ۲۴,۹۵۷,۰۰۰

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۰۹ خرداد ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

سه شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،قیمت دلار ۵۱۷,۱۷۰قیمت یورو ۵۵۵,۰۶۰قیمت سکه امامی ۳۱۰,۸۷۰,۰۰۰قیمت سکه بهار آزادی ۲۷۶,۹۰۰,۰۰۰قیمت نیم سکه ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ مثقال ۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ ۱۸ عیار ۲۴,۲۶۸,۰۰۰

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۰۷ خرداد ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،قیمت دلار ۵۱۷,۸۵۰قیمت یورو ۵۵۸,۰۷۰قیمت سکه امامی ۳۰۹,۵۱۰,۰۰۰قیمت سکه بهار آزادی ۲۷۵,۹۹۰,۰۰۰قیمت نیم سکه ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ مثقال ۱۰۹,۳۱۰,۰۰۰قیمت طلا/ ۱۸ عیار ۲۵,۲۳۶,۰۰۰

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۰۴ خرداد ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،قیمت دلار ۵۱۳,۰۶۰قیمت یورو ۵۵۴,۱۷۰قیمت سکه امامی ۳۱۸,۹۰۰,۰۰۰قیمت سکه بهار آزادی ۲۸۰,۰۱۰,۰۰۰قیمت نیم سکه ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ مثقال ۱۰۹,۸۸۰,۰۰۰قیمت طلا/ ۱۸ عیار ۲۵,۳۶۱,۰۰۰

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۰۳ خرداد ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،قیمت دلار ۵۲۰,۴۸۰قیمت یورو ۵۶۳,۱۲۰قیمت سکه امامی ۳۲۰,۰۱۰,۰۰۰قیمت سکه بهار آزادی ۲۸۲,۰۱۰,۰۰۰قیمت نیم سکه ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ مثقال ۱۱۱,۰۹۰,۰۰۰قیمت طلا/ ۱۸ عیار ۲۵,۶۳۳,۰۰۰

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۰۱ خرداد ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،قیمت دلار ۵۱۷,۴۸۰قیمت یورو ۵۶۰,۶۲۰قیمت سکه امامی ۳۱۷,۰۱۰,۰۰۰قیمت سکه بهار آزادی ۲۷۸,۹۶۰,۰۰۰قیمت نیم سکه ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ مثقال ۱۱۱,۰۹۰,۰۰۰قیمت طلا/ ۱۸ عیار ۲۵,۶۴۲,۰۰۰

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،قیمت دلار ۵۱۳,۵۳۰قیمت یورو ۵۵۶,۳۶۰قیمت سکه امامی ۳۰۷,۰۱۰,۰۰۰قیمت سکه بهار آزادی ۲۷۱,۸۲۰,۰۰۰قیمت نیم سکه ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ مثقال ۱۱۰,۵۴۰,۰۰۰قیمت طلا/ ۱۸ عیار ۲۵,۵۱۸,۰۰۰

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،قیمت دلار ۵۱۰,۸۵۰قیمت یورو ۵۵۴,۴۸۰قیمت سکه امامی ۳۰۳,۰۱۰,۰۰۰قیمت سکه بهار آزادی ۲۷۳,۰۱۰,۰۰۰قیمت نیم سکه ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ مثقال ۱۰۸,۹۷۰,۰۰۰قیمت طلا/ ۱۸ عیار ۲۵,۱۶۹,۰۰۰

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،قیمت دلار ۵۱۳,۰۷۰قیمت یورو ۵۵۷,۶۶۰قیمت سکه امامی ۳۱۱,۰۱۰,۰۰۰قیمت سکه بهار آزادی ۲۷۷,۸۵۰,۰۰۰قیمت نیم سکه ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ مثقال ۱۰۹,۳۲۰,۰۰۰قیمت طلا/ ۱۸ عیار ۲۵,۲۳۴,۰۰۰

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز

یک شنبه ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران،قیمت دلار ۵۲۰,۹۰۰قیمت یورو ۵۶۵,۴۳۰قیمت سکه امامی ۳۱۳,۰۱۰,۰۰۰قیمت سکه بهار آزادی ۲۸۰,۰۱۰,۰۰۰قیمت نیم سکه ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ مثقال ۱۱۱,۳۰۰,۰۰۰قیمت طلا/ ۱۸ عیار ۲۵,۷۰۹,۰۰۰