بایگانی‌های سجده ی نماز - پایگاه خبری شهید یاران
معنای سجده های نماز چیست؟ ۱۹ شهریور ۱۴۰۲

معنای سجده های نماز چیست؟

از مولای متقین علیه السلام پرسیدند:معنای سجده اوّل در نماز چیست؟!فرمود: معنایش این است کهخدایا؛ تو ما را از زمینو خاک آفریدی.پرسیدند:معنای سر برداشتن از سجده چیست؟!حضرت فرمود:یعنی خدایا؛ تو ما را از زمین خارج کردی.پرسید: معنای سجده دوم چیست؟!فرمود: معنایش این است؛ما را، بار دیگر به زمین برمیگردانی.پرسید: یا امیرالمومنین علیه السلاممعنای سر برداشتن […]