بایگانی‌های سامانه یکپارچه فروش خودرو - پایگاه خبری شهید یاران
فروش قسطی خودرو از نیمه دوم سال ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

فروش قسطی خودرو از نیمه دوم سال

وزیر صمت از آغاز انعقاد قرارداد تحویل خودروهای ثبت نام شده خبر داد و گفت: ۱۶ اردیبهشت مرحله دوم ثبت نام در سامانه یکپارچه آغاز می‌شود و علاوه بر آن در نیمه دوم سال فروش قسطی نیز خواهیم داشت.