بایگانی‌های رئیس انجمن برنج خوزستان - پایگاه خبری شهید یاران
رئیس انجمن برنج خوزستان: حذف یارانه بیمه برنج حربه‌ای برای جلوگیری از کشت است ۱۸ مرداد ۱۴۰۲

رئیس انجمن برنج خوزستان: حذف یارانه بیمه برنج حربه‌ای برای جلوگیری از کشت است

رئیس انجمن برنج خوزستان: حذف یارانه بیمه برنج حربه‌ای برای جلوگیری از کشت است