بایگانی‌های رئیس اداره گذرنامه - پایگاه خبری شهید یاران
رئیس اداره گذرنامه استان اصفهان: <mark>ثبت درخواست گذر زیارتی</mark> ۱۴ مرداد ۱۴۰۲

رئیس اداره گذرنامه استان اصفهان: ثبت درخواست گذر زیارتی

افرادی که موفق به ثبت درخواست گذر زیارتی نشده‌اند، به دفاتر گذرنامه مراجعه کنند