بایگانی‌های رئیس اداره آموزش دوره دوم ابتدایی - پایگاه خبری شهید یاران
رئیس اداره آموزش دوره دوم ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش خبر داد؛ ۲۱ مرداد ۱۴۰۲

رئیس اداره آموزش دوره دوم ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش خبر داد؛

آموزش جامع مفاهیم و معارف قرآن کریم به آموزگاران مدارس دوره ابتدایی استان اصفهان رئیس اداره آموزش دوره دوم ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش از آموزش جامع مفاهیم و معارف قرآن کریم به آموزگاران مدارس دوره ابتدایی استان اصفهان تحت عنوان طرح « در روشنای قرآن » خبر داد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری […]