بایگانی‌های رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری - پایگاه خبری شهید یاران
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری: ۰۴ شهریور ۱۴۰۲

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری:

دست از سرِ «بانک رفاه» بردارید/ برداشت از دارایی‌های کارگران ممنوع! حسن صادقی گفت: بانک رفاه یک تعاونی فراگیر و متعلق به میلیون‌ها نفر از جمعیت کشور است و هیچ دولتی حق ندارد به هیچ دلیلی به آن دست بزند. به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران، «بانک رفاه» دارایی مسلم کارگران ایران است اما دولت با […]