بایگانی‌های رئیس اتاق بازرگانی - پایگاه خبری شهید یاران
علیرضا نبی در پنجمین جلسه کمیسیون مسئولیت اجتماعی شرکتی: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

علیرضا نبی در پنجمین جلسه کمیسیون مسئولیت اجتماعی شرکتی:

علیرضا نبی در پنجمین جلسه کمیسیون مسئولیت اجتماعی شرکتی: