بایگانی‌های ذبح - پایگاه خبری شهید یاران
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان خبر داد: ۰۸ تیر ۱۴۰۲

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان خبر داد:

نظارت بیش از ۹۰ اکیپ بر مراکز ذبح دام / از ذبح غیربهداشتی دام پرهیز کنید مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان از نظارت بیش از ۹۰ اکیپ بر مراکز ذبح دام خبر داد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، سیدرضا موسوی اظهار کرد: ۵۶ دامپزشک، ۷۳ کارشناس بهداشت و بازرسی گوشت و ۴۰ ناظر ذبح […]