بایگانی‌های دیپلمات - پایگاه خبری شهید یاران
ادعای بلژیک: ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

ادعای بلژیک:

با ایران بر سر مبادله اسدالله اسدی به توافق نرسیده‌ایم یک مقام دولت بلژیک توافق با ایران بر سر مبادله دیپلمات ایرانی شاغل در وین که از چند سال پیش بر مبنای ادعاهای اثبات‌نشده بازداشت شده را رد کرد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران ،بلژیک روز چهارشنبه مدعی شد که بر سر مبادله […]