بایگانی‌های دیابت - پایگاه خبری شهید یاران
داشتن فعالیت در بعداز ظهرها برای دیابت نوع۲ خوب است ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

داشتن فعالیت در بعداز ظهرها برای دیابت نوع۲ خوب است

یماران دیابتی نوع2 که بعد از ظهرها فعالیت بدنی دارند، کاهش بیشتری در قند خون خود تجربه خواهند کرد.