بایگانی‌های “دومین جشنواره ملی قالی فاخر” - پایگاه خبری شهید یاران
پیرو برگزاری مرحله نخست داوری “دومین جشنواره ملی قالی فاخر”: ۰۲ بهمن ۱۴۰۲

پیرو برگزاری مرحله نخست داوری “دومین جشنواره ملی قالی فاخر”:

نمایشگاه اصفهان میزبان قالی‌های اظهارشده از ۸ استان کشور پیرو برگزاری مرحله نخست داوری “دومین جشنواره ملی قالی فاخر” توسط اتحادیه های فرش دستباف در استان های مختلف درخصوص قالی های اظهارشده در وب سایت جشنواره، تعداد بیش از ۱۳۰ قالی به مرحله دوم راه یافت که طی روزهای ۲۵ الی ۲۹ دی ماه فرصت […]