بایگانی‌های جهاد نظامی - پایگاه خبری شهید یاران
جهاد فرهنگی، از جهاد نظامی مهم‌تر و بزرگ‌تر است ۱۰ مهر ۱۴۰۱

جهاد فرهنگی، از جهاد نظامی مهم‌تر و بزرگ‌تر است

جهاد فقط به معنای حضور در میدان جنگ نیست؛ هرگونه تلاش و کوشش در مقابله با دشمن، همراه با خطرپذیری، می‌تواند جهاد تلقی شود. فرهنگ نیز، ذهنیت‌های حاکم‌ بر وجود انسان است که رفتارهای وی را به سمتی هدایت می‌کند. به گزارش پایگاه خبری شهید یاران به نقل از ایرنا، تلاش در مقابله با دشمن، […]