بایگانی‌های جلسه مشترک - پایگاه خبری شهید یاران
جلسه مشترک مدیر کل و جوانان استان اصفهان با وزیر ورزش وجوانان تاجیکستان: ۰۴ دی ۱۴۰۲

جلسه مشترک مدیر کل و جوانان استان اصفهان با وزیر ورزش وجوانان تاجیکستان:

عکاس: الهام خانی