بایگانی‌های جشن بزرگ عید غدیر - پایگاه خبری شهید یاران
جشن بزرگ عید غدیر در مجموعه اصفهان سیتی سنتر با همکاری موسسه مهر تابان ۱۹ تیر ۱۴۰۲

جشن بزرگ عید غدیر در مجموعه اصفهان سیتی سنتر با همکاری موسسه مهر تابان