بایگانی‌های جشن ازدواج - پایگاه خبری شهید یاران
با همکاری مدیرت کانونهای خدمت رضوی استان اصفهان وشهرداری منطقه ۲ برگزار شد: ۱۹ تیر ۱۴۰۲

با همکاری مدیرت کانونهای خدمت رضوی استان اصفهان وشهرداری منطقه ۲ برگزار شد:

مراسم جشن پیوند آسمانی ۱۱۰زوج اصفهانی/ ترویج فرهنگ ازدواج آسان با همکاری معاونت فرهنگی و هنری خدمت رضوی استان اصفهان و مدیریت منطقه ۲ شهرداری اصفهان در ورزشگاه ملت مراسم جشن پیوند آسمانی ۱۱۰ زوج اصفهانی برگزار شد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران؛ حسن زراعتی معاونت فرهنگی وهنری کانونهای خدمت رضوی استان اصفهان […]