بایگانی‌های جشنواره گاو هلشتاین - پایگاه خبری شهید یاران
گزارش تصویری نشست خبری سومین جشنواره گاو هلشتاین ایران در اصفهان ۰۷ مهر ۱۴۰۲

گزارش تصویری نشست خبری سومین جشنواره گاو هلشتاین ایران در اصفهان

عکاس: الهام خانی