بایگانی‌های جشنواره رسانه‌ای ابوذر - پایگاه خبری شهید یاران
عصر امروز برگزار شد؛ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

عصر امروز برگزار شد؛

منتخبان هفتمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان سمنان معرفی شدند منتخبان هفتمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان سمنان با برگزاری آئین اختتامیه،عصر امروز معرفی شدند. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، منتخبان هفتمین #جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان سمنان عصر امروز با برگزاری آئین اختتامیه معرفی شدند.طبق آرای نهایی هیأت داوران، ۴۷ اثر از بین بیش از […]