بایگانی‌های بحران سالمندی - پایگاه خبری شهید یاران
سال ۱۴۱۰ شروع بحران سالمندی در ایران/ نگرانی جدی از پدیده سالمندان تنها ۰۹ مهر ۱۴۰۱

سال ۱۴۱۰ شروع بحران سالمندی در ایران/ نگرانی جدی از پدیده سالمندان تنها

سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان، سال ۱۴۱۰ را شروع بحران سالمندی در کشور خواند و گفت: در این سال جمعیت سالمندان ایران بالغ بر ۱۳.۵ میلیون نفر خواهد شد که بالغ بر ۱۴ درصد جمعیت ایران می‌شود و ایران رسما کشور سالمند خواهد بود. به گزارش پایگاه خبری شهید یاران، به نقل از حسام الدین […]