بایگانی‌های اصناف - پایگاه خبری شهید یاران
جلسه ستاد تسهیل ورفع موانع تولید در امور اصناف اصفهان برگزار شد ۱۰ مهر ۱۴۰۱

جلسه ستاد تسهیل ورفع موانع تولید در امور اصناف اصفهان برگزار شد

جلسه ستاد تسهیل ورفع موانع تولید درامور اصناف با حضور اعضا ستاد برگزارشد.به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، درراستای بررسی مشکلات رونق تولید واحدهای صنفی امروز دراداره کل صمت استان اصفهان جلسه ستاد تسهیل ورفع موانع تولید درامور اصناف با حضور اعضا ستاد برگزارشد درخواست تسهیلات تعداد ۲۰ واحد صنفی متقاضی بررسی وبه بانک […]