بایگانی‌های آیت الله العظمی مرعشی نجفی - پایگاه خبری شهید یاران
مرجع تقلیدی که هرگز به حج نرفت ! ۳۰ شهریور ۱۴۰۱

مرجع تقلیدی که هرگز به حج نرفت !

حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی هرگز به سفر حج نرفت وقتی علت را از ایشان جویا می شدندمی فرمودند که من مستطیع نیستیم. یکی از نزدیکان خرج سفر حج را به ایشانهدیه کرد و این پول را خرج یکی ازبیمارستانهای قم کردند… وقتی ازش علت این کار را پرسیدند، ایشاندر پاسخ گفتند اگر من […]