بایگانی‌های آثار باستانی - پایگاه خبری شهید یاران
گزارش تصویری بازدید خبرنگاران از آثار باستانی محله جویبار اصفهان ۰۱ خرداد ۱۴۰۲

گزارش تصویری بازدید خبرنگاران از آثار باستانی محله جویبار اصفهان