بایگانی‌های آثار اساتید - پایگاه خبری شهید یاران
گزارش تصویری اولین سلسله نمایشگاه های آثار اساتید و پیشکسوتان رسانه «آثار خبرنگاری استاد احمد رضا دهانی» ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

گزارش تصویری اولین سلسله نمایشگاه های آثار اساتید و پیشکسوتان رسانه «آثار خبرنگاری استاد احمد رضا دهانی»

عکاس: الهام خانی