رئیس سازمان محیط زیست توضیح می دهد؛ ۱۱ بهمن ۱۴۰۲

رئیس سازمان محیط زیست توضیح می دهد؛

وضعیت سدهای کشور چگونه است رئیس سازمان محیط زیست درخصوص وضعیت سدهای کشور گفت: واقعیت این است که با توجه به روند بارش‌های فعلی، وضعیت سدهای کشور در وضعیت مناسبی قرار ندارد. به گزارش پایگاه خبری شهید یاران؛ علی سلاجقه، درباره شرایط بحرانی سد‌های کشور اظهار داشت: واقعیت این است که با توجه به روند […]

بایگانی‌های کشاورزی - پایگاه خبری شهید یاران
چیزی یافت نشد !