جناب آقای مجتبی مرادیان میرزائی با سلام و احترام؛با عنایت به شایستگی و تجارب جنابعالی در امور رسانه به موجب این حکم به سمت مشاور امور رسانه در حوزه پولی و بانکی پایگاه خبری شهید یاران منصوب می شوید .امید است با اتکا به خداوند متعال و با استفاده از تمام ابزارهای اطلاع رسانی و […]

جناب آقای مجتبی مرادیان میرزائی

با سلام و احترام؛
با عنایت به شایستگی و تجارب جنابعالی در امور رسانه به موجب این حکم به سمت مشاور امور رسانه در حوزه پولی و بانکی پایگاه خبری شهید یاران منصوب می شوید .
امید است با اتکا به خداوند متعال و با استفاده از تمام ابزارهای اطلاع رسانی و رسانه ای در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ایثار اجتماعی داشتن جامعه ای آگاه موفق و پیروز باشید.

     من ا... التوفیق

 
مدیر مسئول پایگاه خبری شهید یاران